Skip to main content

Factsheets boomsoorten klimaatslim bosbeheer

28 december 2023

Gera op den Kelder (Probos),  Paul Copini (Centrum voor Genetische Bronnen Nederland), Casper de Groot (Staatsbosbeheer), Leo Goudzwaard (WUR), Hinke Wiersma (Centrum voor Genetische Bronnen Nederland), Joyce Penninkhof (Probos), Inge Verbeek (Centrum voor Genetische Bronnen Nederland), Arjan Mostert (Staatsbosbeheer), december 2023.

Drie factsheets van aanvullende boomsoorten voor Nederland t.w. Taxus, Zeeden en Zwarte walnoot.

Deze factsheets zijn uitgebracht in kader van het project ‘Aanvullende boomsoorten ten behoeve van revitalisering’. Dit is onderdeel van het Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP) 'Bos, Bomen, Natuur' en mogelijk gemaakt met financiering van het ministerie van LNV.

Factsheet Taxus
Factsheet Zeeden
Factsheet Zwarte walnoot