Skip to main content

Kerngegevens

Onze jaarverslagen en kerngegevens over bos en hout in Nederland

www.bosenhoutcijfers.nl

Engineered Wood Products 2022

Sander Teeuwen, Jasper Velthuis, Robin Zwijgers, juni 2024

Een aansprekende infographic over de import, herkomstlanden, het verbruik en de toepassing van engineered wood products (EWP) in 2022

Lees als verdieping op deze infographic het achtergrondartikel in de Houtwereld d.d. 25 juni 2024 met als titel: 'Eerste data over gebruik van CLT, glulam en I-balken in Nederland'

kerncijfers 2022: Houtproductie en -gebruik in Nederland

Sander Teeuwen, Jasper Velthuis, Robin Zwijgers, mei 2024

Productie, import, export en consumptie van houtproducten in 2022

 

Jaarverslag 2023

Het bos staat bij Probos altijd centraal. Dus ook in 2023 hebben we weer onvermoeibaar gewerkt aan het stimuleren van duurzaam bosbeheer en bosuitbreiding in Nederland én ver daarbuiten.

In ons jaarverslag delen we de hoogtepunten van het afgelopen jaar met links naar meer achtergrondinformatie. 

kerncijfers 2021: Houtproductie en -gebruik in Nederland

Jan Oldenburger en Sander Teeuwen, december 2022

Productie, import, export en consumptie van houtproducten in 2021

22#3

Kerncijfers houtproductie en verbruik in Nederland 2020

Jaarlijks maakt Stichting Probos in opdracht van het Ministerie van LNV een overzicht van de productie, import, export en het daarvan afgeleide verbruik van hout en houtproducten in Nederland. De resultaten werden al op bosenhoutcijfers.nl gepubliceerd. Vanaf nu verschijnt er jaarlijks ook een beknopte publicatie waarin de belangrijkste cijfers zijn opgenomen. De eerste versie hiervan kunt u hier downloaden.

Jan Oldenburger & Sander Teeuwen, 2022

Kerngegevens

Jaarlijks verscheen een handzaam boekje met de kerngegevens bos en hout in Nederland, maar nu is er een eigen webiste.

www.bosenhoutcijfers.nl

Stichting Probos zet zich in voor duurzaam bosbeheer en een duurzame houtsector. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor het stimuleren van een goed functionerende houtketen, die zich baseert op duurzaamheidsprincipes, is een goede en onafhankelijke informatievoorziening cruciaal. Daarom verzamelt, bewerkt en interpreteert Probos kwalitatieve en kwantitatieve informatie van het bos tot en met recycling van houtproducten, zowel nationaal als internationaal. Met deze uitgebreide datasets en de goede contacten in binnen- en buitenland kan een gedetailleerd inzicht gegeven worden in de ontwikkelingen van het aanbod, de handel en het gebruik van hout in de diverse schakels van de houtketen.

Oude boekjes kerngegevens downloaden

2014 |  2013 |  2012 |  2011 |  2010 |  2009 |  2008 |  2007 |  2006 |  2005 |  2004