Skip to main content

Adviesraad

RAAD VAN TOEZICHT

Dhr. Ir. G.J.P. Jansen
(voorzitter)
Voormalig secretaris Bosschap

Mevr. Ir. G.J. Nijland Sovon Vogelonderzoek
Directeur -bestuurder
Mevr. Ir. M.H.A. van den Ham

Stichting Nationale Boomfeestdag
Directeur-bestuurder

RAAD VAN ADVIES

Dhr. Ir. H.J. Hekhuis Staatsbosbeheer
Programmadirecteur Bos & Klimaat
Dhr. Drs. R.W. Krol SpaarSaam Adviesbureau
Adviseur ruimtelijke ontwikkeling
Dhr. Ir. M. van Leeuwen NIBE BV
Algemeen directeur
Dhr. Prof. Dr. Ir. G.M.J. Mohren Wageningen Universiteit
Hoogleraar Bosecologie en Bosbeheer