Skip to main content

Artikelen

Artikelen geschreven door Probos, in Vakbladen en kranten.

Wat kost revitalisering van bos eigenlijk?

Joyce Penninkhof (Stichting Probos) en Etiënne Thomassen (Bosgroep Zuid Nederland)
Vakblas Natuur Bos Landschap: tehmanummer 'Bosrevitalisering', november 2023

In de landelijke bossenstrategie beschrijven het Rijk en de provincies de ambities voor toekomstbestendige en vitale bossen. Daarvoor is het nodig om de omgevingsfactoren (bodem en hydrologie) aan te pakken, bossen een kwaliteitsimpuls te geven en het beheer structureel aan te passen. Bosbeheerders willen hiermee aan de slag, maar er hangt wel een kostenplaatje aan. Over welke kosten hebben we het eigenlijk en in hoeverre worden deze gedekt?

Bekijk hier het volledige themanummer over bosrevitalisering 

Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer biedt handvatten

Bas Lerink, Mart-Jan Schelhaas, Gert-Jan Nabuurs (Wageningen Environment Research), Jan den Ouden (Wageningen University), Martijn Boosten en Jasprina Kremers (Probos)
De Landeigenaar, oktober 2019

Is er genoeg hout?

Sander Teeuwen,  Mark van Benthem (Stichting Probos), Arjan Alkema (FSC Nederland) en Maarten Willemen (PEFC Nederland)

FSC Nederland, PEFC Nederland en Stichting Probos schreven gezamenlijk een paper over:
De gevolgen van bouwen met hout
De houtfabriek: het Europese bos
Hoeveel hout oogsten we?
Wat is de potentie?
Welke voorwaarden gelden voro houtvoorziening op langere termijn?
Welke conclusies zijn te trekken?

 

Boomsoorten voor klimaatslimme bossen

Jasprina Kremers (Probos), Casper de Groot (Staatsbosbeheer) & Martijn Boosten (Probos)
Vakblad Natuur Bos Landschap, juni 2021

 

Boomsoorten voor klimaatslimme bossen (2)

Jasprina Kremers (Probos), Casper de Groot (Staatsbosbeheer) & Martijn Boosten (Probos)
Vakblad Natuur Bos Landschap, juni 2021

 

Wat betekent klimaatverandering voor het Nederlandse bos?

Sven van Best & Martijn Boosten (Probos)
De Bosbouw, 2 april 2021