Skip to main content

Nieuwe verdienmodellen voor Gemeenschapsbosbouw in Suriname

22 maart 2024

22 maart 2024: Nieuwsbrief Hogeschool Inholland: Studenten Inholland bedenken nieuwe verdienmodellen voor binnenlandse gemeenschappen

Living Lab Duurzaam Bosgebruik Suriname
In de bossen van Suriname draait het al jaren om twee dingen: hout en goud. Hout om te kappen, goud om te delven. De exploitatie gebeurt echter op zo’n destructieve manier, dat het leidt tot ontbossing. Dit vormt een bedreiging voor de lokale gemeenschappen, want zij zijn afhankelijk van het bos. Kunnen we voor hen geen duurzamere verdienmodellen op poten zetten? Dat is de centrale vraag voor het Living Lab Duurzaam Bosgebruik waar Inholland met onderzoekers, kennis- en werkveldpartners en studenten, zowel in Nederland als Suriname, bij betrokken is.