Skip to main content

Wat kost revitalisering van bos eigenlijk?

21 november 2023

November 2023: Vakblad Natuur bos landschap: themanummer 'Bosrevitalisering'

In de landelijke bossenstrategie beschrijven het Rijk en de provincies de ambities voor toekomstbestendige en vitale bossen. Daarvoor is het nodig om de omgevingsfactoren (bodem en hydrologie) aan te pakken, bossen een kwaliteitsimpuls te geven en het beheer structureel aan te passen. Bosbeheerders willen hiermee aan de slag, maar er hangt wel een kostenplaatje aan. Over welke kosten hebben we het eigenlijk en in hoeverre worden deze gedekt?

Joyce Penninkhof, Stichting Probos en Etiënne Thomassen, Bosgroep Zuid Nederland, schreven samen het artikel: 'Wat kost revitalisering van bos eigenlijk?'

Bekijk hier het volledige themanummer over bosrevitalisering