Skip to main content

Kentallen bos en hout provincie Utrecht

01 september 2019

De provincie Utrecht ontwikkelt op dit moment haar strategisch bosbeleid. In het kader daarvan heeft zij bij Stichting Probos geïnformeerd naar de beschikbaarheid van gegevens om de huidige toestand van het bos in de provincie inzichtelijk te maken.

Zij heeft hiervoor twee vragen gesteld:
1. Wat is de oppervlakteverdeling Utrechts bos naar hoofdboomsoort (vergelijkbaar met Nederlandse bosstatistiek)
2. Wat is de houtvoorraad, bijgroei en velling in bossen? – bij voorkeur ook grafiek met recente cijfers over laatste 15 jaar m.b.t. bijgroei en velling

Deze opdracht is erop gericht deze twee vragen te beantwoorden op basis van bestaande bosinventarisatiegegevens uit de nationale bosinventarisaties en inventarisaties van individuele boseigenaren. Alle informatie wordt daarbij geagregeerd en is niet te herleiden naar individuele boseigenaren.

Informatie

uitvoerder(s): Sander Teeuwen en Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): Provincie Utrecht
periode van uitvoering: 2021

Resultaten

Rapport: Boomsoortensamenstelling, houtvoorraad, bijgroei en velling in de provincie Utrecht