Skip to main content
Door: Mark van Benthem, Jan Oldenburger

Gemeenten en bos: Wat speelt er bij bosuitbreiding en bosbeheer?

25 september 2022

Met de komst van de Nationale Bossenstrategie en het Klimaatakkoord staan bossen weer in het middelpunt van de (politieke) aandacht. Vele ambities en doelstellingen zijn uitgesproken, waaronder de ambitie om 10% (37.000 ha) meer bos aan te realiseren voor 2030. Voor gemeenten is een belangrijke rol weggelegd bij het behalen van deze ambitie. Stichting Probos, FSC Nederland en het ministerie van LNV willen graag meer zicht krijgen op wat er speelt bij deze doelgroep met betrekking tot bosuitbreiding en toekomstbestendig bosbeheer.

Stichting Probos heeft een enquête uitgezet onder alle 345 gemeenten in Nederland. Het eerste doel is een beter inzicht te krijgen in de ambities en plannen van gemeenten op het gebied van bosuitbreiding en toekomstbestendig bosbeheer. Het tweede doel is het in kaart brengen van mogelijke knelpunten voor gemeenten, evenals punten waarop gemeenten behoefte hebben aan ondersteuning.

Resultaat

Inmiddels is het rapport 'Gemeenten en Bos: Wat speelt er bij bosuitbreiding en bosbeheer?' opgeleverd.

Informatie

uitvoerder(s): Gino van Maaren en Mark van Benthem (Stichting Probos) 
opdrachtgever(s): FSC Nederland & ministerie van LNV
periode van uitvoering: 2022