Skip to main content

Ontwerpwedstrijd nieuw leembos

02 juli 2020

Via een grote grondruil heeft ARK Natuurontwikkeling een perceel grond van bijna 11 hectare verworven in De Geelders (Schijndel, Meierijstad). Dit perceel, genaamd De Hooge Beek, heeft een zeer grote ecologische potentie. De bedoeling is om op het perceel een leembos te creëren om hiermee De Geelders als leembosbiotoop te versterken. Vanwege de bijzondere ligging en kwaliteiten van het perceel heeft ARK besloten een ontwerpwedstrijd hiervoor te organiseren. Dit om meer ontwerpkracht te kunnen ontwikkelen dat gebruikt wordt ter inspiratie voor de inrichting van het perceel Hooge Beek, maar ook voor andere percelen die door ARK worden aangekocht ter versterking van de leembossen van De Geelders.

Probos en inZicht ondersteunen ARK bij het organiseren en begeleiden van de ontwerpwedstrijd.

Informatie

uitvoerder(s): Anne Reichgelt en Martijn Boosten (Probos)
opdrachtgever(s): ARK Natuurontwikkeling
periode van uitvoering: 2021

Resultaten

Het project heeft een caleidoscoop aan visies op het gebied opgeleverd. Die zijn gebundeld in een Inspiratiegids