Skip to main content

Symposium 'Bossenmonitoring'

04 oktober 2023

Op 3 oktober organiseerde Stichting Probos een symposium met als werktitel 'Nut en noodzaak van bosinventarisaties.'

Betrouwbare cijfers en informatie over de toestand van het bos zijn essentieel om ontwikkelingen in het bos te kunnen volgen in de tijd, zodat bossen op een duurzame manier beheerd kunnen worden. Probos is gespecialiseerd in het verzamelen, bewerken en analyseren van deze data.

De waarde hiervan bleek weer bij het tot stand komen van de Nationale bossenstrategie en provinciale bossenstrategieën. Ook het monitoren van de in deze strategieën geformuleerde doelstellingen vraagt om goed onderbouwde, systematische gegevensverzameling. Bosinventarisaties zijn daarvoor onontbeerlijk. 

Deze dag waren er de volgende presentaties:

* Henny Schoonderwoerd - Geschiedenis van bosinventarisaties
* Sander Teeuwen - Bosinventarisatie in de praktijk
* Sander Wijdeven & Ronald Sinke - Bosinventarisatie SyHI bij Staatsbosbeheer
* Mart-Jan Schelhaas - Bossenmonitoring en -modellering op Europese schaal
* Nico Spliethof & David Borgman - De toekomst van bosinventarisaties

Tevens werd er stilgestaan bij het vertrek van Jan Oldenburger per 1 juni 2023 als mede-directeur van Stichting Probos. Jan was een belangrijk aanjager van het systematisch verzamelen van data en was binnen Probos kartrekker van het werkveld Gegevensvoorziening. Inmiddels is dit werkveld in goede handen bij Sander Teeuwen en zijn directe collega's. Sander is in de afgelopen jaren doorgegroeid tot dé dataspecialist binnen Probos.