Skip to main content

Oproep praktijkervaringen minder bekende boomsoorten

20 januari 2015

Heeft u als bosbeheerder/-eigenaar ervaring met nieuwe of minder bekende boomsoorten. Deel het met ons en uw collega’s op het Boomsoortenportaal.

Factsheet Sorbus terminalis

foto: Krzysztof Ziarnek, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, bewerkt door: Probos

Bossen veerkrachtig maken tegen klimaatverandering en het verhogen van de CO2-opslagcapaciteit van bossen zijn belangrijke onderdelen van klimaatslim bosbeheer. Als aanvulling op de ‘traditionele’ boomsoorten die in onze bossen voorkomen, is er onder bosbeheerders toenemende interesse in nieuwe of minder bekende boomsoorten die bijvoorbeeld een hogere droogtetolerantie hebben, een positief effect hebben op de strooiselvertering of een goede bijdrage kunnen leveren aan de diversiteit van het bos en het verhogen van de CO2-vastlegging.

Probos, Staatsbosbeheer, Centrum voor Genetische bronnen Nederland en Bosgroep Midden Nederland werken daarom aan het vergroten van kennis over voor Nederland onbekende en minder bekende boomsoorten en het zoeken naar geschikte herkomsten van deze soorten. We onderzoeken welke herkomsten van de voor Nederland onbekende en minder bekende boomsoorten onderdeel kunnen zijn van klimaatslim bosbeheer.
Daarbij maken we graag gebruik van de ervaringen die al in de praktijk zijn opgedaan.
Klik HIER voor meer informatie over dit project

Wij zijn op zoek naar praktijkervaringen met de volgende boomsoorten:
- Boomhazelaar (Corylus colurna)
- Elsbes (Sorbus torminalis)
- Europese hopbeuk (Ostrya carpinifolia)
- Gewone zilverspar (Abies alba)
- Kustsequoia, kustmammoetboom (Sequoia sempervirens)
- Libanonceder (Cedrus libani)
- Ratelpopulier (Populus tremula)
- Tamme kastanje (Castanea sativa)
- Spaanse aak, veldesdoorn (Acer campestre)
- Gewone walnoot, okkernoot (Juglans regia)

Heeft u één of meerdere van deze boomsoorten in uw bos staan? Dan horen wij graag uw ervaringen! Hoe groeit de soort? Wat is de vitaliteit van de soort? Is de herkomst van het zaad of plantmateriaal bekend? Welk type plantmateriaal is er gebruikt? Is er uitval als gevolg van droogte, vorst of wildvraat? Zijn er tekenen dat de soort invasief kan worden? Treedt er natuurlijke verjonging op?

Deel uw ervaring met ons via het Boomsoortenportaal: https://gereedschapskist.vbne.nl/boomsoortenportaal

 

oproep praktijkervaringen

Het project ‘Vergroten kennis en beschikbaarheid klimaatslimme boomsoorten’ is één van de Bos- en Klimaatpilots die worden gefinancierd door het ministerie van LNV. Het Boomsoortenportaal is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging.