Het beoordelen van aanvragen voor certificering SNL en het uitvoeren van audits van lopende certificaten SNL in opdracht van de Stichting Cerificering.

Informatie

uitvoerder(s): Jaap van den Briel
opdrachtgever(s): Stichting Certificering SNL
periode van uitvoering: 2017 - heden

Tags

label