27 september 2022

Stichting Probos organiseert samen met Staatsbosbeheer, het Centrum voor Genetische Bronnen (CGN) en de Bosgroep Midden Nederland de excursie 'Klimaatslimme boomsoorten & herkomsten'. In recente jaren hebben klimaatslimme boomsoorten en herkomsten veel aandacht gekregen. Echter, niet alle soorten en herkomsten zijn geschikt of gewenst voor elke locatie.  Tijdens de excursies komt aan bod  welke afwegingen komen kijken bij het maken van een keuze om nieuwe soorten of herkomsten te introduceren. En unt u ervaringen delen en in discussie gaan met collega's en experts. Aanmelden voor de excursies is helaas niet meer mogelijk

Programma

Het programma start met twee korte presentaties door het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) en Staatsbosbeheer/Stichting Probos. Hierbij wordt ingegaan op minder bekende en voor Nederland nieuwe boomsoorten. Verder wordt ingegaan op inheemse en ingeburgerde soorten, waaronder beuk, in relatie tot droogte en andere effecten van klimaatverandering.

In het tweede deel van de middag gaan we in kleine groepen twee herkomstenproeven op de Dorschkamp bezoeken: de herkomstenproef beuk en de nieuwe proefaanplant met de minder bekende boomsoorten atlasceder, elsbes en tamme kastanje. Natuurlijk is hier volop ruimte voor discussie en uitwisseling van ervaring over welke afwegingen een bosbeheerder maakt bij de keuze voor het wel of niet introduceren van nieuwe (inheemse) soorten of herkomsten. De dag wordt afgesloten met een plenaire terugkoppeling en gezamenlijk drankje in het bos na afloop.

Doelgroep De excursiemiddag is vooral bedoeld voor bosbeheerder die betrokken zijn bij toekomstbestendig bosbeheer.
Datum   27 september & 7 oktober 2022
Waar en wanneer  Er zijn twee excursiemiddagen waaruit gekozen kan worden: één middag op dinsdag 27 september en één middag op vrijdag 7 oktober 2022.
De middag begint in Gaia op de campus van de Wageningen University & Research (WUR). Het tweede deel van de middag vindt plaats op de Dorschkamp bij Wageningen.
Het programma duurt van 13:00 tot 16:30.
Locatie Gaia (gebouw 101), WUR campus, Droevendaalsesteeg 3 te Wageningen
Kosten Deelname aan de excursie is kosteloos.
Aanmelden Aanmelden is helaas niet meer mogelijk, de maximale groepsgroottes zijn bereikt.

 

Om voor iedereen zoveel als mogelijk uit deze dag te halen is de groepsgrootte bepaald op maximaal 40 deelnemers per excursie.

Tags

label