Skip to main content

Cursus: Ziekten, plagen en groeistoornissen in het bos juni 2025

17 juni 2024

In de cursus ‘Ziekten, plagen en groeistoornissen in het bos’ wordt ingegaan op de theorie van ziekten en plagen in het Nederlandse bos en de gevolgen hiervan voor vitale bosontwikkeling. Na een theoretisch gedeelte in de ochtend, gaan we in de middag onder begeleiding van de cursusleiders het bos in om zelf ziekten en plagen te herkennen, de mogelijke gevolgen hiervan, en wat dit kan betekenen voor de eigen beheerpraktijk. Natuurlijk is hier volop ruimte voor discussie en het uitwisselen van ervaringen. De dag wordt afgesloten met een korte evaluatie en gezamenlijk drankje.

Deze cursusdag vraagt geen specifieke voorkennis. Voor een beter begrip tijdens de excursie die onderdeel is van deze cursusdag, is het goed om vooraf kennis te nemen van de e-learning (alleen toegankelijk met een Leer je Groen-account) die je kunt vinden op de website van de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE).

Informatie

Doelgroep Deze cursusdag is vooral bedoeld voor de praktische bosbeheerder die het bos kent vanuit de dagelijkse praktijk en bekend is met de uitganspunten van toekomstbestendig bosbeheer.
Wil je meer weten over de gezondheid van bos en bomen? In deze cursus wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat zijn de verschillen tussen ziekten en plagen? Hoe zijn ze te herkennen? Is er iets aan te doen? Is het wel nodig om iets te doen?
Docenten De cursus ‘Ziekten, plagen en groeistoornissen in het bos’ wordt verzorgd door Stichting Probos met medewerking van Jitze Kopinga en Leen Moraal.
Jitze Kopinga is boombioloog en was tot zijn pensionering werkzaam bij Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra, Wageningen UR) als onderzoeker van teeltkundige vraagstukken over bomen en bossen. Hierbij ging het vooral over aantastingen door schimmels en bacteriën, maar ook abiotische factoren zoals droogte en vernatting en de voorziening van voedingselementen. Hij was betrokken bij onderzoek naar onder andere de iepziekte, de kastanjebloedingsziekte en de essentaksterfte en de problematiek rond klimaatverandering. Jitze is nog steeds actief in zijn vakgebied en verzorgt nog regelmatig lessen en lezingen en schrijft artikelen in vakbladen.

Leen Moraal
is entomoloog, deskundige op het gebied van insecten, en was tot zijn pensionering een collega van Jitze Kopinga bij Wageningen Environmental Research. Hij beheerde een landelijk netwerk met 350 groenbeheerders voor de jaarlijkse monitoring van insectenplagen op bomen en struiken. Dit heeft veel kennis opgeleverd voor het beheer van bossen, wegbeplantingen en stedelijk groen. De historische gegevens van dit netwerk zijn onder meer gebruikt voor onderzoek naar de effecten van klimaatverandering op plaaginsecten. Daarnaast heeft hij veel praktijkgericht onderzoek gedaan naar het belang van dood hout voor insecten en de effecten hiervan op bos en bomen.
Datum 19 juni 2025 van 8:30 tot 17:00 uur
Locatie Het Grote Kabouterbos, Roggebotweg 21, 8251 PS  Dronten
Kosten €465,- excl. BTW, inclusief koffie/thee/lunch
Aanmelden Aanmelden kan via de evenementenpagina van Probos: Bijeenkomsten - Probos
Heb je verder vragen? Neem dan contact op met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0317-466 555

Om voor iedereen zoveel als mogelijk uit deze dag te halen is de groepsgrootte bepaald op 12 tot 16 deelnemers. Bij minder aanmeldingen zullen we deze cursusdag moeten uitstellen, bij meer aanmeldingen zal een extra datum worden vastgesteld waarop we de cursus nogmaals kunnen aanbieden.