website houtdatabase

Duurzame houten verpakkingen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en het kiezen van duurzame producten en grondstoffen is in de huidige maatschappij van groot belang. De rijksoverheid neemt daarbij het voortouw door bij 100% van haar inkopen duurzaamheid als zwaarwegend criterium mee te nemen. Hout als grondstof is vanuit de duurzaamheidsgedachte een zeer verantwoorde keus. Randvoorwaarde: het hout moet aantoonbaar afkomstig zijn uit goed beheerde bossen.

Op deze website vindt u achtergrondinformatie over verantwoord bosbeheer, certificering en op welke manier zekerheid kan worden verkregen dat de ingekochte houten producten gemaakt zijn van hout uit goed beheerde bossen. Maak hier een keus voor gebruiker of producent van houten verpakkingen:


Dit project wordt gefinancierd door Agentschap NL en is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV) en de Faber Halbertsma Groep (FHG).
De uitvoering is in handen van Stichting Probos.